Haitian Bulgaria - Продажба на шприц машини за пластмасови изделия

Our Mission
Leadership has many dimensions


communication.jpg
Innovation.
Efficiency.

2019 НОВИНИ

ВАЖНО: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ!

ЕВРОХРОМ ЕООД се ангажира да ви предоставя качествени услуги и тази политика очертава нашите текущи задължения към вас по отношение на това как управляв...аме вашата лична информация.

Какво представлява личната информация и защо я събираме?
Личната информация е информация или становище, което идентифицира дадено лице. Примерите за лична информация, която събираме, включват:
имена, адреси, имейл адреси, телефонни и факс номера.
Тази лична информация се получава по много начини, включително:
интервюта, кореспонденция, телефон и факс, по електронна поща, чрез нашия уебсайт www.eurochrom.eu, от вашия сайт, от медии и публикации, от други публично достъпни източници, от бисквитки и от трети страни.
Ние събираме вашата лична информация с основната цел да ви предоставяме услуги, предоставяйки информация на нашите клиенти и маркетинг. Можем също да използваме вашата лична информация за вторични цели, тясно свързани с основната цел, при обстоятелства, в които разумно очаквате такава употреба или разкриване. Когато събираме лична информация, където е възможно, ще ви обясним защо събираме информацията и как планираме да я използваме.

Трети лица
Когато това е разумно и практично, ние ще събираме вашата лична информация само от вас. Въпреки това, при някои обстоятелства може да ни бъде предоставена информация от трети страни.

Разкриване на лична информация
Вашата лична информация може да бъде разкрита в редица обстоятелства, като:
• Трети страни, в които сте съгласни с използването или разкриването; и
• Когато е необходимо или упълномощено от закона.

Сигурност на личната информация
Вашата лична информация се съхранява по начин, който предпазва от злоупотреба и загуба от неоторизиран достъп, промяна или разкриване.
Когато вашата лична информация вече не е необходима за целта, за която е била получена, ние ще предприемем разумни стъпки, за да унищожим или окончателно да деинфигурираме вашата лична информация.

Достъп до вашата лична информация
Можете да получите достъп до личната информация, която държим за вас, и да я актуализирате и / или коригирате, при спазване на определени изключения. Ако желаете да получите достъп до вашата лична информация, моля свържете се с нас писмено.
За да защитим вашата лична информация, ние може да изискаме идентификация от вас, преди да предоставим исканата информация.

Поддържане на качеството на вашата лична информация
За нас е важно Вашата лична информация да е актуална. Ще предприемем разумни стъпки, за да сме сигурни, че личната ви информация е точна, пълна и актуална. Ако установите, че информацията, която имаме, не е актуална или неточна, моля уведомете ни възможно по най-бързия начин, за да можем да актуализираме нашите записи и да гарантираме, че можем да продължим да ви предоставяме качествени услуги.

Декларация за поверителност на жалби и запитвания
Ако имате въпроси или оплаквания относно нашата политика за поверителност,
моля свържете се с нас на:

Телефон: +359 361 22 111
Имейл: info@eurochrom.eu
Адрес: бул. “България”, № 101, Кърджали – п.к. 6600, България2018 НОВИНИ

ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОСТАВЧИК С МАШИНИ НА СКЛАД В БЪЛГАРИЯ!

ПОРАДИ ВИСОКИЯ ИНТЕРЕС НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ШПРИЦ МАШИНИ СЕ НАЛАГА ДА ДЪРЖИМ СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ ТОНАЖИ НА ЗАКЛЮЧВАНЕ - 90Т. - 380Т. НА СКЛАД В БЪЛГАРИЯ2016 НОВИНИ

ВАЖНО: 14.05.2016 ОТВОРЕНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ШПРИЦ МАШИНИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"- ПРОЧЕТИ2015 НОВИНИ

"Евро Хром" ЕООД приключи доставката на серия електрически машини HAITIAN ZHAFIR SERIES за "Гуала Клоджърс България” ООД - гр. Казанлък. Бяха внедрени най-високия клас машини и оборудване за постигане на високи резултати при много висока скорост на шприцване на пластмасови детайли.2013 НОВИНИ

ВАЖНО: ОТ 07 МАРТ 2013 ГОДИНА ШПРИЦ МАШИНИТЕ ДОСТАВЕНИ ОТ ФИРМА ЕВРОХРОМ ЕООД СА РЕГИСТРИРАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, КАТО ОБОРУДВАНЕ ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ - ПРОЧЕТИ

ВАЖНО: 16.01.2013 ОТВОРЕНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ШПРИЦ МАШИНИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. - ПРОЧЕТИ

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" - ПРОЧЕТИ